HUISREGELS BAR & RESTAURANT BARLOW

Huisregels Barlow gedurende COVID-19

Beste gast,

Vanaf 1 juni kunnen we u weer verwelkomen in ons restaurant en op het terras. Hiervoor hebben wij een aantal regels opgesteld aan de hand van het protocol van de Koninklijke Horeca Nederland. Deze regels zijn ook terug te lezen in het protocol van Barlow.

 • De gast blijft thuis indien hij/zij last heeft van ziekteverschijnselen die wijzen op een besmetting met het Coronavirus.

 • Vooraf aan het bezoek in het restaurant van Barlow dient de gast een tafel te reserveren.

 • Bij ontvangst van de gast wordt een gezondheidscheck afgenomen door een van de medewerkers. Indien zich een gezondheidsrisico bij de gast voordoet of daartoe een vermoeden bestaat, zal de toegang van de gast tot Barlow geweigerd worden.

 • Voordat de gast plaats neemt aan een tafel, zal een medewerker de handen van de gast laten desinfecteren.

 • Gasten dienen 1,5 meter afstand te houden tot de andere gasten en medewerkers.

 • Er geldt een maximaal aantal van twee gasten per tafel, tenzij sprake is van een gezamenlijke huishouding.

 • Gasten dienen op het terras uitsluitend zittend plaats te nemen.

 • De gast houdt zich aan de markeringen zoals deze door Barlow zijn aangebracht.

 • De gast dient voor en na het toiletbezoek zijn/haar handen te desinfecteren.

 • De gast betaalt zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).

 • De gast volgt te allen tijde de aanwijzingen van de medewerker op.

 • Bij niet-naleving van de regels zal Barlow de toegang aan de gast kunnen ontzeggen.

 • Indien u op de do – vrij – zaterdag avonden na 23.00 uur binnen in Barlow wilt genieten of naar de toilet wilt, dan moet u d.m.v. de door de overheid ter beschikking gestelde Corona Check app, kunnen aantonen dat u naar binnen mag.
  Deze QR code en onze andere huisregels zijn leidend in ons deurbeleid.

---

Voor uw en onze veiligheid worden er door beveiligingscamera’s beelden opgenomen en bewaard volgens richtlijnen van de AVG.

Door de beperkte ruimte richten wij ons primair op vaste bezoekers.

Minimum leeftijd is tenminste 23 jaar (in jaren en gedrag).

In bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs is verplicht en ter controle kan er naar gevraagd worden.

Dronken, aangeschoten of onder invloed van drugs uitziende personen krijgen geen toegang.
Buitensporig consumptie van alcohol is niet toegestaan.

Bij constatering van het gebruik en/of bezit van soft- en harddrugs en/of wapens zal direct de politie ingeschakeld worden.

De beveiliger controleert steekproefsgewijs op wapens en/of drugs.

Kleding die aansluit bij de dresscode van de beoogde doelgroep is verplicht. (gympen, sportkleding, gaten in broeken, petjes, overmatige sierraden en tatoeages zijn niet gewenst)

Het dragen van rugtassen, grote tassen of heuptassen is niet toegestaan i.v.m de veiligheid en drukte. Tassen kunnen worden gecontroleerd.

Bij niet meewerkend of onprettig gedrag wordt u verzocht de gelegenheid te verlaten. Overlast veroorzakend gedrag in de directe omgeving, leidt tot ontzegging van de toegang. Indien nodig zal de politie ingeschakeld worden.

Gasten die eerder problemen hebben veroorzaakt of een niet meewerkend gedrag vertonen kan de toegang worden geweigerd.

Als de beveiliger de omstandigheden niet goed kan inschatten of zich niet prettig of veilig voelt in een situatie kan de toegang worden geweigerd.

Entree is mogelijk op donderdag tot 00.15 uur en op vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur. In en uitlopen na deze tijdstippen om bijvoorbeeld te bellen of om gebruik te maken van het toilet is dan niet meer mogelijk.

Wij houden ons het recht voor om groepen groter dan 6 personen te weigeren.

Bij drukte of verwachte drukte houden wij ons het recht voor u de toegang te weigeren. Nieuwe gasten kunnen de toegang worden ontzegd en deze kunnen ter kennismaking op een andere dag Barlow bezoeken.

Het is niet toegestaan om binnen of op het terras zelf meegebrachte consumpties te nuttigen.

Als gast draagt u zelf de verantwoordelijkheid over persoonlijke eigendommen. Barlow is niet verantwoordelijk bij vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Bij het niet naleven van de huisregels, kan er worden overgaan tot het ontzeggen van de toegang voor een nader te bepalen periode.

Wanneer u de toegang is ontzegd kunnen wij niet direct met u hierover in discussie. Wij ontvangen u graag op een andere dag om u de rede uit te leggen.

Voor vragen of klachten graag een reactie naar: info@barlowdenhaag.nl en/of mlsecurity@caiway.net