HUISREGELS BAR & RESTAURANT BARLOW

Huisregels Barlow

 • Gezien de beperkte ruimte van de gelegenheid zal Bar & Restaurant Barlow zich primair richten op vaste bezoekers (zij die met regelmaat de zaak reeds bezochten)
 • Bezoekers dienen tenminste 23 jaar oud te zijn (in jaren en gedrag). Men dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen ter controle van de leeftijd.
 • Het is niet toegestaan om dronken, aangeschoten of onder invloed van drugs Barlow te betreden.
 • Gebruik en/of bezit van soft- en harddrugs is niet toegestaan. Indien er toch drugs en/of wapens gevonden worden zal direct de politie ingeschakeld worden.
 • Indien de gastheer dit nodig acht dient men zich vóór binnenkomst te laten controleren op wapens en/of drugs.
 • Buitensporige consumptie van alcohol is verboden.
 • Correcte kleding welke aansluit bij de ter plaatse geldende dresscode van de beoogde doelgroep is verplicht. ( gympen, sportkleding, gaten in broeken, petjes, overmatige sierraden en tatoeages zijn niet gewenst )
 • Bij asociaal en/of agressief gedrag wordt u door het barpersoneel of de gastheer verzocht de gelegenheid te verlaten. Indien nodig zal de politie ingeschakeld worden.
 • Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.
 • Overlast veroorzakend gedrag bij het betreden of verlaten van Bar & Restaurant Barlow, welke plaatsvindt in de directe omgeving, leidt tot ontzegging van de toegang, en zal de politie ingeschakeld worden
 • Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.
 • Het dragen van rugtassen – grote tassen – en heuptassen is binnen niet toegestaan i.v.m. veiligheid en drukte. De tassen kunnen gecontroleerd worden.
 • Bij niet coöperatief gedrag ( verbaal en non verbaal ) kan de toegang worden geweigerd.
 • Indien de beveiliger de situatie niet goed kan inschatten en zich niet prettig voelt in deze situatie kan de toegang geweigerd worden.
 • Entree is uitsluitend mogelijk op donderdag tot 00.15 uur en op vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur. Het in en uitlopen na deze tijdstippen om bv te bellen of om gebruik te maken van het toilet is dan niet meer mogelijk.
 • Wij houden ons het recht voor om groepen groter dan 6 personen te weigeren.
 • Bij drukte of verwachte drukte houden wij ons het recht voor u de toegang te weigeren.
 • Door grote drukte op vrijdag en zaterdag kunnen we u in verband met de veiligheid nieuwe klanten de toegang ontzeggen en deze ter kennismaking op een andere dag uitnodigen. Indien de man – vrouw balans niet in harmonie is kunnen wij personen de toegang weigeren.
 • Het is zowel in Bar & Restaurant Barlow als op het terras van Bar & Restaurant Barlow niet toegestaan om eigen meegebrachte consumpties te nuttigen.
 • Iedere bezoeker draagt zelf de verantwoordelijkheid over zijn of haar eigendommen en de directie voelt zich dan ook niet verantwoordelijk bij vermissing en/of beschadiging hiervan.
 • Bij het niet voldoen of naleven van de hier bovengenoemde huisregels, is het de gastheren, in opdracht van de directie, toegestaan de desbetreffende perso(o)n(en) de toegang te ontzeggen voor een nader te bepalen periode.
 • Bij het bezoek aan Barlow geeft u toestemming dat er voor de veiligheid video opnamen worden gemaakt en dat deze beelden mogen worden gebruikt indien nodig.

Voor klachten en vragen graag een reactie naar: info@barlowdenhaag.nl en/of mlankest@caiway.nl